Branninstrukser

Her er en oversikt over branninstrukser.

Generell Branninstruks for Stavanger Ishall

Generell Branninstruks for Siddishallen

Kort prosedyre ved brannalarm ishall billettluke

Kort prosedyre ved brannalarm Curling

Brannprosedyre for klubber i Siddishallen

Branninstruks for speakertjeneste Stavanger ishall og Siddishallen

Evakueringsningsplan – 1. Etasje

Evakueringsningsplan – 2. Etasje

Evakueringsningsplan – 3. Etasje

Evakueringsningsplan – parkeringsetg. U1

Evakueringsningsplan – parkeringsetg. U2