Brukerforum

Da oppføring av ny ishall på sikt vil resultere i nye aktiviteter og brukergrupper i Stavanger Ishall er det besluttet å opprette et nytt Brukerforum i Stavanger Ishall som vil erstatte «kontaktutvalg». Brukerforumet vil bli satt sammen av representanter fra de viktigste organiserte brukergruppene, Idrettsavdelingen i Stavanger kommune samt Stiftelsen Stavanger Ishall.

Brukerforumets oppgave vil blant annet være å gi råd om fordeling av tid brukergruppene imellom. Brukerforumet vil også være en sparringpartner med administrasjonen i forhold til den den daglige drift, i tillegg til å være en informasjonskanal til brukerne, spesielt den organiserte idretten.

Medlemmer i forumet:

  • Ishockey – Rogaland Ishockeykrets
  • Kunstløp – Rogaland Skøytekrets
  • Curling – ?
  • Idrettsavdelingen Stavanger kommune
  • Stiftelsen Stavanger Ishall – Styret
  • Stiftelsen Stavanger Ishall – Ansatt representant
  • Stiftelsen Stavanger Ishall – Administrasjon