Ord og uttrykk

Her er noen uttrykk som brukes i Curling.

 • Lead/first/ener – Spilleren som setter sitt lags stein nummer en og to.
 • Second/toer – Spilleren som setter sitt lags tredje og fjerde stein.
 • Third /treer/viseskip – Spilleren som setter sitt lags femte og sjette stein.
 • Skip/firer – Den spilleren som bestemmer taktikk, vanligvis fireren.
 • Boet/Huset – ’Blinken’
 • 12-foten – 8-foten – 4-foten – Diameter på ytterste til innerste sirkel i boet (’blinken’)
 • Tee – Senterpunktet i boet.
 • Teeline – Linjen som går på tvers av banen, gjennom senter av boet.
 • Centerline – Linjen langs midten i hele banens lengde.
 • Hogline/hog – Egentlig to linjer med ulik funksjon. Steinen må slippes før første hogline. Andre hogline bestemmer begynnelsen på det definerte, spillbare området på curlingbanen.
 • Free guard zone – Området fra hog-line til boet. Motstanders stener kan ikke slås ut før femte steinen i omgangen. Slås motstanders stein ut, legges den tilbake der den lå. Steinen som slår tas ut av spill.
 • Sette en stein – Handlingen hvor spilleren avleverer sin stein.
 • Shot – Den til en hver tid best plasserte stein i boet.
 • Guard – En stein som helt eller delvis dekker en annen stein. Vanligvis foran boet.
 • Lang guard – En stein som ligger langt unna boet eller steinen den skal dekke.
 • Kort guard – Stein som ligger med kort avstand til boet eller steinen den skal dekke.
 • Cornerguard – Guardstein foran og til side for boet.
 • Frys – En stein som blir lagt eller ligger tett inntil en annen stein.
 • Take-out/Utslag – Stein som tar ut en annen stein.
 • Slå og rulle – Stein som tar ut en annen stein, ruller til side og blir liggende.
 • Lås – to steiner som ligger i kontakt med hverandre, slik at uansett hvor man treffer på den bakerste er retningen på den fremste stenen gitt etter treffet
 • Raise – Stein som skyver fram en annen stein.
 • Raisetake – Stein som skyver fram en annen stein, som i sin tur tar en tredje ut av spill.
 • Double take – Stein som tar ut to andre steiner.
 • Trekke/Dra/Legge inn – Sette sten med en fart som gjør at den stanser i boet.
 • Tap-back – Stein som trykker en annen stein innover i boet.
 • Jam – Stein som skulle rulle ut, men som stanser mot annen stein.
 • Henge/Bite – En stein som tangerer 6-fotssirkelen.
 • Peeling – En stein som skyver til side en freeguardstein (motstanders) uten at denne blir slått ut av spill.
 • Split – Legge to steiner på hver sin side i boet.
 • Splitte/splitte inn – Det samme som peeling på egen stein, uten å rulle ut.
 • Blanke – Forhindre omgangspoeng, laget med siste stein beholder fordelen av siste stein i neste omgang.
 • Inhand – Stein som spinner med klokka. Motsatt for venstrehendte.
 • Outhand – Stein som spinner mot klokka. Motsatt for venstrehendte.
 • Hammer – Type kost med syntetisk pute på kosteflaten. Brukes også om siste steinen i en ende/omgang.
 • Broom – Eldre kostetype med lang bust (sopelime).
 • Backswing – Pendelbevegelse med steinen i settebevegelsen. Steinen løftes bakover.
 • Slide – Glidebevegelsen fram til steinen slippes.
 • Slider – Glatt sko eller skounderlag av plast, teflon eller stål.
 • Antislider – Sko eller skounderlag med gripeevne på is, (gummi).
 • Pebbling – Vanndråper som sprinkles på isen, steinene glir lettere.
 • Hogline-overtredelse – Steinen slippes etter hogline (regelbrudd).
 • Brent stein – Spillerne slår borti steinen med kost eller sparker i steinen. Steinen skal tas ut av spill.