Reglement for Stavanger Ishall (covid‐19)

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid‐19 er i karantene eller isolasjon, skal holde seg hjemme.
 • God hånd‐ og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Generelle regler

 1. Folkehelseinstituttet og særidrettens koronaveiledere er retningsgivende for bruk av ishallene.
 2. Gruppestørrelse maksimalt 20 personer (inkludert trener). Det kan være 2 grupper på en isflate, så lenge
  disse gruppene klarer å holde en meters avstand til hverandre.
  I tillegg kan hver gruppe ha med seg materialforvalter/ hjelpere i henhold dette:
  U7 – U9 1 voksen pr 10 barn utenfor is. 4 trenere på 36 spillere på is
  U10 – U11 1 voksen pr 15 barn utenfor is. 3 trenere på 37 spillere på is
  U12 – U14 1 voksen pr 20 barn utenfor is. 2 trenere på 38 spillere på is.
  U15 og eldre 1 voksen pr gruppe utenfor is. 2 trenere på 38 spillere på is
 3. Alle lag må føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive
  smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, trenere og lagledere/«hjelpere». Ansvarlig trener
  er ansvarlig for gruppen ved eventuell smittesporing.
 4. Ansvarlig voksen samler gruppen på utsiden av anlegget 30 min før trening og sørger for at gruppen går
  samlet inn og ut fra garderobe/møteplass med nødvendig avstand. Hvert lag vil få utdelt nøkkelkort til
  anvist inngang/utgang. Garderoben tilgjengelig 30 min før, og 30 min etter trening. Alle spillere må være
  ute av anlegget senest 30 min etter avsluttet istrening.
 5. Garderober kan brukes (dusjer stengt), så lenge en meters avstand overholdes. For å opprettholde 1
  meters avstand vil det kun være mulig med kun en gruppe i hver garderobe. Når garderoben forlates
  sprayes alle flater med desinfeksjon og tørkes av med papir slik at den blir klar til neste gruppe.
 6. Lagene må se til at det ikke oppstår ansamlinger ved start og avslutning av treningen. For å unngå dette
  blir gruppene i garderoben til oppsatt treningstid starter, og går direkte til garderoben ved treningstidens
  slutt.
 7. Foresatte har ikke tilgang til hallen. Eneste unntak er ansvarlige voksne som har definerte roller rundt
  laget ihht antall gitt i punkt 2. Disse skal være navngitt i forkant av trening og registreres på samme måte
  som spillere/trenere.
 8. Spytting og bruk av snus er forbudt i anlegget.
 9. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i
  minst 20 sekunder.
 10. Kiosk holdes stengt.
 11. Det vil være tilgjengelige toaletter i garderobene med muligheter for håndvask og evt antibac/håndsprit
  (der det ikke er mulig å vaske seg). Ta med ferdig fylt drikkeflaske hjemmefra.
 12. Gruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i henhold til særidrettens
  retningslinjer. Hver treningsgruppe er ansvarlig for å rydde rengjort utstyr på plass etter bruk.
 13. Klubben er ansvarlig for å informere spillere og foreldre om smittevernregler generelt, og særidrettens
  egne koranavettregler.
 14. Brudd på reglene kan føre til at anlegget blir stengt for den aktuelle treningsgruppen.
 15. Omfattende og gjentagende brudd på tvers av flere treningsgrupper kan føre til at anlegget blir stengt for
  samtlige treningsgrupper.

Reglene blir løpende revidert ihht endringer fra myndigheter/kommune, og vil gjelde fram til nye regler foreligger.