Stavanger ishall stenges

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen med smitte av Coronaviruset (COVID-19), og fare for folks helse har Stavanger ishall i dag bestemt at all aktivitet avlyses og Siddishallen/Stavanger ishall stenges med umiddelbar virkning for resten av is-sesongen. Siddishallen idrettshall (2. og 3. etasje) blir foreløpig stengt på ubestemt tid.