Video-testside

Video for curling – brukes på facebook-annonser og nettside

Video for publikumskøyting. Brukes på facebook-annonser og nettside.

Video for både publikumskøyting og curling. Brukes på facebook-annonser og nettside.