Historie

Tilbake i 1964 ble ideen med å reise en innendørs kunstisbane i Stavanger tatt opp av Torolf Smedvig, Chr. W. Bjelland, Jan Johnsen og Ole Helliesen. 26 november 1964 ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av disse fire samt Kr. M. Thomsen som fikk i oppgave å jobbe videre med planene for å få realisert en innendørs kunstisbane i Stavanger.
Resultatet av dette arbeidet ble åpningen av Siddishallen 12. oktober 1968.

Stiftelsen Stavanger Ishall ble formelt etablert i 1968 kort tid før Siddishallen stod ferdig.
Stiftelsens formål er å drive ishall samt eventuelt å delta i andre idrettsfremmende tiltak i Stavanger kommune, herunder eie og/eller drifte andre idrettsanlegg.

Etter at Siddishallen var kommet på plass ble ishall 2 åpnet i 1974.
Ishall 2 ble sammenbygget med Siddishallen med et mellombygg.

6 februar 2012 ble «nye» Stavanger Ishall åpnet på nabotomten vest for Siddishallen. Stavanger Ishall ble koblet sammen med Siddishallen med et mellombygg slik at anlegget fremstår som et felles ishallanlegg med totalt 3 isbaner. I tillegg til isbanene innholder anlegget et større styrketreningsrom.
Opprinnelig var det også en egen curlinghall i Stavanger Ishall men driften av denne ble besluttet avviklet i 2022 som en følge av manglende idrettslig aktivitet. Curlinghallen ble samtidig besluttet ombygd til en idrettshall og skal tilrettelegges for blant annet bordtennis, fekting og bueskyting.

Etter at «nye» Stavanger Ishall stod ferdig ble Ishall 2 fra 1974 revet for å gi plass til utstillinghallen Forum Expo.

Etter 46 års drift ble det i 2014 besluttet å gjennomføre en total rehabilitering av Siddishallen. Samtidig ble det besluttet å etablere en helt ny idrettshall i 2 og 3 etasje i Siddishallen for ulike kampsportidretter og med egne lokaler for vektløfting og styrkeløft.
Siddishallen fremstod etter rehabilteringen som ny og klar for nye 50 år med stor idrettslig aktivitet.

Anlegget bestående av Siddishallen og Stavanger Ishall fremstår idag som et topp moderne og idrettsfunksjonelt anlegg med et omfangsrikt tilbud til mange ulike idretter på kveldstid og helg, skoler og barnehager på dagtid samt øvrig publikum.