Historie

Stiftelsen Stavanger Ishall ble dannet i 1966 for å bygge og drive ishall i Stavanger.
Stiftelsens formål er å drive ishall samt eventuelt å delta i andre idrettsfremmende tiltak i Stavanger kommune, herunder eie og/eller drifte andre idrettsanlegg.

Siddishallen åpnet i oktober 1968 som ishall nr. 2 i Norge og ishall 2 ble åpnet i 1974 som ishall nr. 7 i Norge. Stavanger Ishall ble i 1993 tildelt status som fylkeskommunalt anlegg i Rogaland.

I 1992, etter 24 års drift med betydelig aktivitet og stor belastning samt  tildels mangelfullt vedlikehold, var anlegget svært nedslitt både teknisk og bygningsmessig og det ble derfor iverksatt en omfattende rehabilitering som ble fullført i 1998. Anlegget fremstod etter dette i teknisk god stand.

Nå, etter 43 års drift i et miljø med stor slitebelastning, merkes anlegget nok en gang av tidens tann og deler av anlegget er nærmest å regne som nedslitt. Dette sammen med at kravene til komfort og sikkerhet også har endret seg betydelig siden anlegget var nytt i 1968 medfører at anlegget igjen står foran et betydelig behov for rehabilitering. Deler av dette arbeidet er allerede igangsatt mens hovedtyngden vil bli foretatt fra og med 2012.

Siddishallen har, til tross for at denne er en av landets eldste ishaller, gjennom mange år fremstått som en av de bedre ishallene i Norge og har fungert meget godt både teknisk og idrettsfunksjonelt.
Dette har vært mulig som følge av løpende vedlikehold i alle år i tillegg til perioder med omfattende rehabilitering av bygg og tekniske anlegg.

6 februar åpnet «nye» Stavanger Ishall på nabotomten til Siddishallen. Stavanger Ishall inneholder 2 isbaner og 4 curlingbaner som er sammenbygget med Siddishallen som et felles ishallanlegg.
Dette nye ishallanlegget vil gi både den organiserte is-idretten og publikum for øvrig et helt unikt og topp moderne tilbud.